PANaniman

What’s the catch with Water spinach?

Kangkong has been used in Asian cuisine for thousands of years and considered as a culinary staple. It is a rich source of Vitamin A and lutein. Learn more about the health and nutritional benefits of swamp cabbages.

Anong meron sa kangkong?

Ang kangkong ay mayaman sa Vitamin A at lutein na makakatulong sa pagpapanatili ng malinaw na paningin. Alamin ang iba pang benepisyong pang-kalusugan at pang-nutrisyon ng kangkong.

Unsa na kangkong?

Ang kangkong kay adunahan sa Vitamin A ug lutein, ug kining duha makatabang sa pagmintinar sa maayong panan-aw. Alamin ang iba pang benepisyong pang-kalusugan at pang-nutrisyon ng kangkong.

Solanum melongena: Ana kadi iti adda yanti tarong?

Ammom kadi nga iti tarong ket maikonkonsidera nga prutas? Wen, agpayso deta nabasam! Nu man maibilang tayo daytoy nga nateng, ti tarong ket maysa a klase ti prutas. Para kadagiti botanist, iti tarong ket maysa nga berry gapo kadagiti nagyan nga babassit nga bukel.

Solanum melongena: Anong meron sa Talong?

Alam mo bang ang mga talong ay tinuturing na prutas? OO, tama ang binasa mo! Kahit na tinuturing itong mga gulay sa pagluluto, ang mga talong ay uri ng prutas. Para sa mga dalubhalaman, ang talong ay isang berry dahil sa loob nito ay mayroong maraming maliliit, malalambot, at nakakain na mga buto.

Solanum melongena: What’s up with eggplants?

Did you know that eggplants are actually considered a fruit? YES, you read that right!

Although considered as a vegetable in culinary, eggplants are actually a type of fruit. For botanists, eggplant is a berry since its inside contains many tiny, soft edible seeds.

Anong nag-iinit sa siling labuyo?

Ang mga sili ay higit pa sa kakayahan nitong magbigay ng maanghang at mainit na pakiramdam sa bibig. 🥵 Lumalabas sa pag-aaral na nakatutulong ang sili sa pagbagal ng pagdami ng mikrobyo at impeksyon. 🧫

What’s hot about chili peppers?

Chilis provide more than just a tingling sensation in the mouth. 🥵 Studies have shown that chilis assist in the slowing down of microbial growth and infection. 🧫