Anong meron sa kangkong?


Isinulat nina: Micah Banatao, Josh Garcia, Thery Lorenzo, Chiqee Posadas, at Lyka Tesea


Ano ang kangkong o swamp cabbages?

Ang Ipomoea aquatica o kangkong ay isang semi-aquatic tropical na halamang pinapatubo bilang gulay.[1, 3] Para sa mga dalubhalaman, ang pinagmulan ng kangkong ay hindi sigurado subalit ito ay maaaring nagmula sa silangang India o Timog-silangang Asya.[4] Karaniwang itong tinatawag sa Ingles na “swamp cabbages” o “water spinach” dahil madalas itong bigla-biglang tumutubo sa mga latian at maruming anyong tubig tulad ng mga lawa at kanal.[5]

Gusto mo bang magpalago ng kangkong? 

Bisitahin mo ang aming tindahan: https://shp.ee/k68zvea

Maligayang pagtatanim, kaibigan!

Ano-ano ang mga benepisyong pang-kalusugan at pang-nutrisyon ng kangkong? 

Ito ay isang mainam na pinanggalingan ng Vitamin A at lutein na makakatulong sa pagpapanatili ng malinaw na paningin. Nakababawas din ito sa pagdanas ng constipation at tumutulong sa pagtiyak ng tamang pagdumi dahil sa mataas na dietary fiber na mayroon ang kangkong. Tumutulong din ito sa pagpapababa ng lebel ng kolesterol, presyon ng dugo, at blood sugar. [6] Ayon sa isang pag-aaral ni Igwenyi et al. (2011) tungkol sa kemikal na komposisyon ng kangkong, natuklasan na ito ay naglalaman ng mataas na antas ng iron, magnesium, calcium, Vitamin B1 at C kung kaya’t ito ay isa sa mga pinakamainam na sangkap sa mga masustansyang pagkain.[7] Bukod pa rito, mayroon din itong mataas na konsentrasyon ng polyphenols na tumutulong bilang antioxidant at anticancer .[5]

Alam mo bang na ang paggamit sa kangkong ay unang sinulat noong Qin Dynasty ?

OO, tama ang binasa mo!

Ang kangkong ay ginagamit sa mga pagkaing Asyano sa loob ng libu-libong taon kaya ito ay itinuturing bilang isang culinary staple. Malago itong tumutubo sa mga basang lupa lalo na sa mga daanan ng tubig tulad ng mga lawa at ilog.[8] Ito rin ay maaaring humaba ng 2 hanggang 3 metro at lumaki ng 10 cm bawat araw kung tumutubo sa magandang kondisyon.

Isa pang kawili-wiling impormasyon tungkol sa kangkong ay ang halos bawal na paghahain nito sa mga bisita sa ilang bansa tulad ng Indonesia. Ito ay dahil sa pagturing sa kangkong bilang isang mas mababang klase ng gulay kaya ibang uri ng gulay na lamang ang hinahain bilang pagkain ng mga bisita.[9]

Subukang isama ang mga kangkong sa pang-araw-araw niyong pagkain! Maraming pagkaing Pilipino ang gumagamit ng masustansyang sangkap na ito, gaya ng adobong kangkong, sinigang, crispy kangkong, and ginisang kangkong

Paano magpalago ng mga kangkong?

Kinakailangan ng kangkong ang hindi bababa sa 4 na oras ng direktang pagkabilad sa araw upang lumaki (bagama’t maari pa rin itong tumubo sa bahagyang lilim), kaya naman perpekto ang maalinsangan at mainit na klima ng mga subtropical at tropikal na bansa.

Tulad ng pangalan nito sa Ingles, ang halaman na ito ay mahilig sa tubig kung kaya’t mahalaga ang palaging pagdidilig at mapanatili mamasa-masang lupa nang matiyak na ang ugat ay nakakakuha ng tubig.

Maaari ring patubuin ang kangkong sa isang lagayan na may basang lupa, o ‘di kaya sa paso na puno ng tubig, ngunit dapat tandaan na madaling mauubos ang sustansya ng lupa.

Hangga’t mayroong hindi bababa sa 2 buko ng dahon at 3 pulgadang natitira matapos putulin o anihin ito, maari pa ring muling tumubo naang sapat ang kangkong para sa isa pang pag-aani pagkatapos ng 2-3 linggo.

Mga Sanggunian:

[1] Widnyana, I.K., Ngga, M., & Sapanca, P. L. Y. (2018). The effect of seed soaking with Rhizobacteria Pseudomonas alcaligenes on the growth of swamp cabbage. Journal of Physics: Conference Series. doi: 10.1088/1742-6596/953/1/012007 

[2] Kangkong (300 grams) [Online image]. (n.d.). Organics.ph. https://www.organics.ph/products/kangkong

[3] Lyons, G., Dean, G., Goebel, R., Taylor, M., & Kiata, R. (2017). Kangkong. Australian Centre for International Agricultural Research. https://www.adelaide.edu.au/directory/graham.lyons?dsn=directory.file;field=data;id=40381;m=view

[4] Shrestha, S. & Shrestha, Y. (2020). Kang kong: high nutritious summer leafy vegetable crop for mid-hills of Nepal. The Journal of Agriculture and Environment, 21

[5] Maung, A. T., Swe, K. H., Maw, A. A., & Aung, Y. L. (2020). Effects of supplementing water spinach to basal diet on growth performance and nutrients digestibility of broiler chickens. Journal of Livestock Science. doi. 10.33259/JLivestSci.2020.77-84

[6] Arnaldo, S. (2021, August 27). Benefits, recipes: Guide to common Filipino vegetables. Rappler. Retrieved December 2, 2021, from https://www.rappler.com/life-and-style/food-drinks/benefits-recipes-guide-filipino-vegetables/?fbclid=IwAR2ht4Qws0pxIosvou2Bbsu0WHIiJB87uq4XPjsSYZ4fBdF3uhclwIUsmDc. 

[7] Igwenyi, I., Offor, O., Obinna, A., & Aja, P. M. (2011, October). (PDF) Chemical composition of Ipomea Aquatica (Green Kangkong). ResearchGate. Retrieved December 2, 2021, from https://www.researchgate.net/publication/236335764_Chemical_Composition_of_Ipomea_aquatica_Green_kangkong. 

[8] Water spinach. Information, Recipes and Facts. (n.d.). Retrieved December 2, 2021, from https://specialtyproduce.com/produce/Water_Spinach_3132.php. 

[9] Ganie, S. (n.d.). Kangkung cuisine: Indonesia. Indonesia Travel Guide. Retrieved December 2, 2021, from https://indonesialogue.com/about-indonesia/kangkung-cuisine-indonesia.html. 

Ang mga laman ng artikulo na ito ay para lamang sa edukasyunal na layunin at hindi naglalayong maging kapalit ng propesyunal o personal at medikal na payo, pagsisiyasat, o paggamot. Humingi ng payo sa iyong doktor o sa ibang kwalipikadong propesyunal kung may tanong tungkol sa isang karamdaman. Huwag kailanman pabayaan ang propesyunal na payong medikal o patagalin ang pagtamo nito dahil sa anumang nabasa mo rito sa page o website.


Leave a Comment

Your email address will not be published.